Làm sao để hiểu bản thân mình?

Để hiểu về bản thân mình chúng ta phải có phương pháp để khám phá bản thân. Trước hết bản trả lời được các câu như là: 1. Bạn có những điểm yếu chí tử nào mà bạn cảm thấy không hài lòng về bản thân; 2. Bạn muốn cái gì để cuộc đời của các bạn tốt hơn. Chúng ta hãy cùng tìm câu trả lời nhé.

Nguồn: Web5Ngay

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *