6 câu hỏi để khám phá bản thân

Tất cả mọi người chúng ta được sinh ra đều có giá trị lớn lao, với những tài năng đặc biệt và có thể trao cho thế giới này những giá trị đặc biệt theo những cách riêng của mình. Điều chúng ta cần làm là khám phá ra những tài năng đó và những giá trị riêng của mỗi người để nuôi dưỡng nó và phát triển nó

Nguồn: Ruby Nguyen

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *